>> یک جدول SWOT ساده بسازید <<


تحليل SWOT معمولا در تصميم گيري هاي استراتژيك كاربرد دارد اما مي تواند علاوه بر كاربرد در برنامه ريزي براي اهداف تجاري و شركتي در برنامه ريزي اهداف شخصي نيز كاربرد داشته باشد(تهيه ملك!). دراين باره مي توانيد مطلب نقشه ذهني اهداف خود را ترسيم كنيد! را بخوانيد. براي ترسيم جدول SWOT معمولا يك برگ كاغذ را به چهار قسمت تقسيم مي كنند و در هر بخش يكي از مواردي كه در ابتداي مطلب ذكر كردم را مي نويسند. اما در شرايطي ممكن است براي اهداف ميان مدت يا بلند مدت لازم باشد تا تحليل SWOT جلوي شما باشد و با پيشرفت فعاليتها نقاط ضعف به قدرت و تهديدها به فرصتها تبديل شود. بنابراين شما نياز خواهيد داشت تا اين جدول را بروز رساني كنيد. بجاي نوشتن مجدد جدول مي توانيد از اين روش استفاده كنيد: ۱- يك مقواي بزرگ را به چهار قسمت تقسيم كنيد. ۲- بالاي مقوا ابتدا بنويسيد نقاط قوت و روبرويش بنويسيد نقاط ضعف. ۳- پايين مقوا فرصتها و روبرويش تهديدها. ۴- چهاررنگ مختلف از كاغذ چسب دار (Stick) انتخاب نماييد. من از رنگ سبز براي نقاط قوت، از رنگ نارنجي براي نقاط ضعف، از رنگ صورتي براي فرصتها و از رنگ زرد براي تهديدها استفاده مي كنم. ۵- موارد مرتبط با نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهديدها را بر روي كاغذها بنويسيد و آنها را در بخش مربوطه بچسبانيد. ۶- هرگاه كه لازم باشد مي توانيد يك برچسب جديد به قسمت مورد نظر اضافه كنيد و هرگاه كه وضعيت يك برچسب تغيير كرد مي توانيد آن را منتقل نماييد. مثلا يك نقطه ضعف تبديل شود به نقطه قوت. مزيت اين كار اين است كه علاوه بر اينكه شما هميشه براي اعمال تغييرات دستتان باز است، به دليل تمايز رنگ مي توانيد تغييرات در رسيدن به هدف خود را هميشه دنبال كنيد. ۷- جدولتان را به ديوار بچسبانيد.