آپارتمان رهن و اجاره به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

45م رهن 3.15م اجاره
golshan09128695386

28/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

150م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

27/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 21سال

50م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

23/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

100م رهن 7.5م اجاره
golshan09128695386

22/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 14سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

22/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه -سن بنا 8سال

120م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

21/11/1397جزئیات