آپارتمان فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

250م رهن
golshan09128695386

25/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 26سال

golshan09128695386

22/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 66متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سیمان سفید- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

1.3ميليارد
golshan09128695386

27/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 250متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 13سال

790م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 18سال

600م رهن 1.5م اجاره
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

800م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه هفدهم-زيربنا 211متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

900م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومی وسفال- 3خوابه جنوبی-سن بنا 16سال

600م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 16سال

600م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 192متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 14سال

780م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

850م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال

550م رهن
golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

golshan09128695386

26/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال

370م رهن
golshan09128695386

25/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

250م رهن
golshan09128695386

25/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

450م رهن
golshan09128695386

25/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران پونک

طبقه اول-زيربنا 58متر- 1خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 15ميليون

870ميليون
golshan09128695386

22/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 18سال

golshan09128695386

22/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 155متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه سه نبش-سن بنا 12سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

22/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

600م رهن
golshan09128695386

22/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه هفتم-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 21سال

golshan09128695386

20/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

3ميليارد
golshan09128695386

17/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 102متر- 2خوابه

400م رهن
golshan09128695386

09/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

570م رهن
golshan09128695386

08/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 223متر-سيستم نقشه 7طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 46ميليون

10.258ميليارد
golshan09128695386

03/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 23ميليون

1.725ميليارد
golshan09128695386

02/04/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 25ميليون

1.25ميليارد
golshan09128695386

29/03/1398جزئیات