آپارتمان فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 26.667ميليون

3.2ميليارد
golshan09128695386

27/10/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 94مترسه نبش- نوساز

550م رهن
golshan09128695386

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

400م رهن
golshan09128695386

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 171متر- 3خوابه -سن بنا 21سال -قیمت متر مربع 42ميليون

7.182ميليارد
golshan09128695386

08/10/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 72متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 25.139ميليون

1.81ميليارد
golshan09128695386

04/10/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 147متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 38ميليون

5.586ميليارد
golshan09128695386

30/09/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 187متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 28ميليون

5.236ميليارد
golshan09128695386

30/09/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 285متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 55ميليون

15.675ميليارد
golshan09128695386

30/09/1398جزئیات