آپارتمان فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران پونک

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

220م رهن
golshan09128695386

22/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

3.5ميليارد
golshan09128695386

21/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

200م رهن
golshan09128695386

21/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهار-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

5.425ميليارد
golshan09128695386

21/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

550م رهن
golshan09128695386

20/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهار-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-سن بنا 5سال

360م رهن
golshan09128695386

20/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 11.3ميليون

90.4ميليون
golshan09128695386

19/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

2.7ميليارد
golshan09128695386

19/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران ولنجک

زيربنا 111متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

golshan09128695386

19/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

1.25ميليارد
golshan09128695386

18/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

165م رهن
golshan09128695386

15/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

golshan09128695386

14/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 33ميليون

4.851ميليارد
golshan09128695386

14/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

3.125ميليارد
golshan09128695386

14/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 82متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

golshan09128695386

13/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران پونک

زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

1ميليارد
golshan09128695386

13/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

230م رهن
golshan09128695386

11/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز

220م رهن
golshan09128695386

11/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه هفتم-زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 16.8ميليون

2.39ميليارد
golshan09128695386

09/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 150متر- 3خوابه

golshan09128695386

06/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه همکف-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 14سال

920ميليون
golshan09128695386

05/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 25ميليون

2.3ميليارد
golshan09128695386

04/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 63متر-سيستم نقشه 4طبقه- 1خوابه -سن بنا 16سال

130م رهن
golshan09128695386

04/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران فرحزادی

زيربنا 110متر-سيستم نقشه 9طبقه- 2خوابه -سن بنا 16سال

230م رهن
golshan09128695386

02/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 15سال

2.9ميليارد
golshan09128695386

02/01/1398جزئیات