کلنگی فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

کلنگی تهران سعادت آباد

زيربنا 115متر-سيستم نقشه دوطبقهجنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 58ميليون

6.67ميليارد
golshan09128695386

24/04/1398جزئیات