آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 21سال

50م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

23/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

70م رهن 2م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 74متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

125م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 65متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال

30م رهن 2.7م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 17سال

40م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-زيربنا 65متر

40م رهن 2.7م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-زيربنا 71متر

160م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

120م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 2خوابه

20م رهن 2.8م اجاره
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 68متر-سيستم نقشه 6طبقه- 1خوابه شمالی-سن بنا 4سال

30م رهن 3.1م اجاره
golshan09128695386

25/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگجنوبی-سن بنا 15سال

30م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

18/04/1396جزئیات

آپارتمان

طبقه همکف-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنچم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 8سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنجم-زيربنا 68متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه چهارم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنچم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 66متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

103.2ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران فرحزادی

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

300ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

300ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

59.4ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان گیشا

طبقه پنجم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

40ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 58متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

80.85ميليون
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130.05ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 73متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

91.35ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

52.2ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

106.25ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

44.8ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

53ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 65متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 1.8م اجاره
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

39ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

110م رهن
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه همکف-زيربنا 55متر

95م رهن
golshan09128695386

28/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 8سال

30م رهن 2م اجاره
golshan09128695386

26/03/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

45ت اجاره
golshan09128695386

12/02/1391جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

30م رهن 2م اجاره
golshan09128695386

06/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما آلومییم- 1خوابه شرقی-سن بنا 2سال

70م رهن 1.7م اجاره
golshan09128695386

26/08/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه س

طبقه پنجم-زيربنا 55متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال

10م رهن 800ت اجاره
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 66متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما کنیتکس- 2خوابه - نوساز

50م رهن 1.6م اجاره
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات