آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

250م رهن
golshan09128695386

15/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

200م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

09/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه چهار-زيربنا 92متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 48ميليون

4.416ميليارد
golshan09128695386

05/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

24/02/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 80متر-سن بنا 5سال

90م رهن 3.6م اجاره
golshan09128695386

18/02/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 23سال

30م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

21/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 80متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

21/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

200م رهن
golshan09128695386

21/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 77متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

350ت اجاره
golshan09128695386

15/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

69م رهن 2.6م اجاره
golshan09128695386

13/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

golshan09128695386

08/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

02/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

45م رهن 3.15م اجاره
golshan09128695386

28/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 14سال

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

22/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌آب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

06/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

06/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 16سال

70م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

210م رهن
golshan09128695386

21/07/1397جزئیات