آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

210م رهن
golshan09128695386

21/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 12ميليون

960ميليون
golshan09128695386

14/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

300م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 92متر- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 17.39ميليون

1.6ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه ششم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.05ميليارد
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 78متر- 2خوابه غربی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 8.58ميليون

670ميليون
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 86متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 7.558ميليون

650ميليون
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 90مترشمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.08ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.08ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

1.4ميليارد
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 100متر- 2خوابه

150م رهن
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه

1.1ميليارد
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

150م رهن
golshan09128695386

26/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 84متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

180م رهن
golshan09128695386

23/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

330م رهن
golshan09128695386

10/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 8.48ميليون

730ميليون
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

1.5ميليارد
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

120م رهن
golshan09128695386

25/09/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 10طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 8ميليون

760ميليون
golshan09128695386

25/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران پونک

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.38ميليون

420ميليون
golshan09128695386

14/06/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

40ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه ششم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

51.15ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنچم-زيربنا 88متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

66ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنچم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

66.5ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز

72ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

76.44ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

112ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه همکف-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 1خوابه -سن بنا 18سال

47.5ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه پنچم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

62.05ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز

64.99ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 95متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

66.5ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

77.6ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 93متر- 2خوابه - نوساز

79.5ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

78.4ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 98متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

784ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

665ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 93متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

651ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

730ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

574ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

620.499ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

750ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.7ميليون

376ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 88متر- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.1ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 76متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.526ميليون

420ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

410ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز

101.4ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

756.6ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

585ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات