آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 125متر-نما کنیتکسجنوبی-سن بنا 20سال

100م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

09/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

200م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

16/02/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال

150م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 9سال

60م رهن 5.5م اجاره
golshan09128695386

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز

400م رهن
golshan09128695386

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز

380م رهن
golshan09128695386

09/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه پنجم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

120م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

26/02/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 35ميليون

3.605ميليارد
golshan09128695386

19/02/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه نهم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 10طبقه-سن بنا 14سال

260م رهن
golshan09128695386

04/02/1398جزئیات

آپارتمان تهران پونک

زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

220م رهن
golshan09128695386

22/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 105متر- 1خوابه -سن بنا 99سال

100م رهن 4.5م اجاره
golshan09128695386

21/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهار-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه-سن بنا 5سال

360م رهن
golshan09128695386

20/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهار-زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 16سال

130م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

14/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 9سال

230م رهن 500ت اجاره
golshan09128695386

10/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

golshan09128695386

02/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران فرحزادی

زيربنا 110متر-سيستم نقشه 9طبقه- 2خوابه -سن بنا 16سال

230م رهن
golshan09128695386

02/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ-سن بنا 6سال

400م رهن
golshan09128695386

07/12/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

150م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

27/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

400م رهن 7م اجاره
golshan09128695386

08/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

07/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

07/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 111متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 9سال

80م رهن 2.9م اجاره
golshan09128695386

05/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

300م رهن
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

100م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات