آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

150م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

27/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز

400م رهن 7م اجاره
golshan09128695386

08/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

07/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

07/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 111متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 9سال

80م رهن 2.9م اجاره
golshan09128695386

05/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

300م رهن
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه

100م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه

350م رهن
golshan09128695386

05/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 104متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز

150م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 15خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

150م رهن 3.2م اجاره
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

230م رهن 7م اجاره
golshan09128695386

22/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران پونک

-زيربنا 105متر

215م رهن
golshan09128695386

13/04/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

100م رهن 10م اجاره
golshan09128695386

02/03/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

300م رهن
golshan09128695386

27/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

450م رهن
golshan09128695386

12/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

40م رهن 2.3م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 17سال

50م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 12طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

110م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

170م رهن 1.5م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

250م رهن
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

160م رهن 3.2م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 107متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

100م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 3سال

100م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز

280م رهن
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه اول-زيربنا 120متر

280م رهن 1م اجاره
golshan09128695386

29/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی

55م رهن 1.9م اجاره
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

28/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

70م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

27/12/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.32ميليارد
golshan09128695386

05/11/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه

230م رهن
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

100م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

25/09/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دهم-زيربنا 108متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

25/09/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

170م رهن 1.5م اجاره
golshan09128695386

16/06/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 123متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 7سال

50م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

04/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی

100م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

03/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شرقی- نوساز

200م رهن
golshan09128695386

26/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 109متر-سيستم نقشه 10طبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

10م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

05/08/1394جزئیات

آپارتمان تهران علامه جن...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال

150م رهن
golshan09128695386

28/07/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

70م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

16/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 111متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

30م رهن 3.5م اجاره
golshan09128695386

11/06/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 30سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 115متر- 3خوابه - نوساز

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه ششم-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 115متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

308ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات