آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 26سال

golshan09128695386

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

زيربنا 138متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 22سال -قیمت متر مربع 4ميليارد

golshan09128695386

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 30ميليون

5.3ميليارد
golshan09128695386

04/03/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 135متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

golshan09128695386

14/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 33ميليون

4.851ميليارد
golshan09128695386

14/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

طبقه هفتم-زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 16.8ميليون

2.39ميليارد
golshan09128695386

09/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت‌ آ...

زيربنا 150متر- 3خوابه

golshan09128695386

06/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 15سال

2.9ميليارد
golshan09128695386

02/01/1398جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

270م رهن
golshan09128695386

04/12/1397جزئیات

آپارتمان تهران ولنجک

طبقه چهار-زيربنا 130متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 13ميليون

1.75ميليارد
golshan09128695386

04/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه ششم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما کنیتکسجنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 19ميليون

2.603ميليارد
golshan09128695386

10/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 17ميليون

2.295ميليارد
golshan09128695386

02/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 142متر- 3خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 17ميليون

2.414ميليارد
golshan09128695386

20/07/1397جزئیات