آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

100م رهن 7.5م اجاره
golshan09128695386

22/11/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگشرقی غربی دو کله-سن بنا 15سال

250م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

17/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

100م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

03/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

50م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

1.1ميليارد رهن
golshan09128695386

14/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما گرانیت- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

370م رهن
golshan09128695386

03/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

550م رهن
golshan09128695386

24/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 162متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

150م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

11/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 153متر- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 14سال

150م رهن 3ت اجاره
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 152متر-نما سیمان سفید- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 20سال

250م رهن
golshan09128695386

09/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دهم-زيربنا 153متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

50م رهن 9م اجاره
golshan09128695386

08/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

200م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هفتم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

350م رهن
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 163متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

150م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهاردهم-زيربنا 170متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

550م رهن
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 175متر- 3خوابه

80م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز

180م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

19/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 152متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 16سال

50م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

07/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی

210م رهن
golshan09128695386

10/12/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 18سال

golshan09128695386

28/09/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 165مترشمالی- نوساز

440م رهن
golshan09128695386

24/09/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه دوم-زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

29.14ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 155متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه جهارم-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان

طبقه 15-زيربنا 167متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

42ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 168متر- 3خوابه - نوساز

164.4ميليون
golshan09128695386

25/05/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

96.3ميليون
golshan09128695386

26/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 175متر- 3خوابه -سن بنا 9سال

117ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 168متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

687.5ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران گیشا

طبقه اول-زيربنا 165متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

52.2ميليون
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 153متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما ندارد- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

100م رهن 6.5م اجاره
golshan09128695386

17/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز

300م رهن
golshan09128695386

27/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 158متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال

220م رهن
golshan09128695386

25/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

1ميليارد
golshan09128695386

12/10/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 5خوابه شمالی-سن بنا 25سال

120م رهن 3م اجاره
golshan09128695386

10/08/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

100م رهن 4.5م اجاره
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 10سال

310م رهن
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

250م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

09/02/1395جزئیات