آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران اوین درک...

طبقه پنجم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 12سال

200م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

27/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

100م رهن 7م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 13سال

200م رهن 9م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

زيربنا 195متر- 3خوابه

400م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 182متر- 3خوابه

546م رهن
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه دوم-زيربنا 200متر

300م رهن 7م اجاره
golshan09128695386

28/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 176متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه - نوساز

650م رهن
golshan09128695386

27/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه سوم-زيربنا 195متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

450م رهن
golshan09128695386

16/08/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال

120م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

10/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه -سن بنا 2سال

200م رهن 8.5م اجاره
golshan09128695386

11/07/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

1.4م رهن
golshan09128695386

22/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه زیرهمکف-زيربنا 190متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

257.6ميليون
golshan09128695386

24/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه هشتم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 15طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال

600م رهن
golshan09128695386

15/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهار-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 12طبقه-نما کنیتکس- 3خوابه شمالی-سن بنا 14سال

180م رهن 3.3م اجاره
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات