آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

12/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 4خوابه سه نبش-سن بنا 12سال

200م رهن 8.5م اجاره
golshan09128695386

19/08/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه همکف-زيربنا 284متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 30سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

30/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه یازدهم-زيربنا 248متر- 4خوابه - نوساز

830م رهن
golshan09128695386

11/06/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 12م اجاره
golshan09128695386

31/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 6طبقه- 4خوابه شمالی- نوساز

1.3ميليارد رهن 3م اجاره
golshan09128695386

06/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 20سال

100م رهن 12م اجاره
golshan09128695386

04/02/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

-طبقه دوم-زيربنا 270متر- 4خوابه شمالی

150م رهن 11م اجاره
golshan09128695386

30/01/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه جنوبی

680م رهن
golshan09128695386

27/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه همکف-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 15طبقه- 4خوابه شمالی

550م رهن
golshan09128695386

10/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 30سال

650م رهن
golshan09128695386

19/04/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگشمالی- نوساز

750م رهن
golshan09128695386

21/01/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-زيربنا 212متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی-سن بنا 18سال

750م رهن
golshan09128695386

04/08/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه هشتم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما گرانیت- 3خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

50م رهن 5م اجاره
golshan09128695386

26/06/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز

1م رهن
golshan09128695386

26/06/1394جزئیات

آپارتمان

طبقه اول-زيربنا 255متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

76.65ميليون
golshan09128695386

/6//1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 14سال

500م رهن
golshan09128695386

21/05/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-زيربنا 270متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه شمالی-سن بنا 15سال

450م رهن
golshan09128695386

21/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه سیزدهم-زيربنا 206متر-سيستم نقشه 13 طبقه- 3خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 21ميليون

4.326ميليون
golshan09128695386

21/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران نیاوران

طبقه سوم-زيربنا 290متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

3.045ميليون
golshan09128695386

20/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه یازدهم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 12طبقه- 3خوابه سه نبش-سن بنا 25سال

150م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

11/04/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 6سال

610م رهن
golshan09128695386

31/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

-طبقه یازدهم-زيربنا 210متر- 3خوابه سه نبش

150م رهن 6م اجاره
golshan09128695386

31/03/1394جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه چهارم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

400م رهن
golshan09128695386

05/02/1394جزئیات

آپارتمان تهران دیباجی ش...

طبقه سوم-زيربنا 400متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی-سن بنا 10سال

1ميليارد رهن
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات