آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

250م رهن
golshan09128695386

26/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 8طبقه- 1خوابه - نوساز

200م رهن
golshan09128695386

08/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4

طبقه چهار-نما سنگجنوبی-سن بنا 9سال

90م رهن
golshan09128695386

01/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال

30م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

02/07/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه اول-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

60م رهن 4م اجاره
golshan09128695386

12/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه - نوساز

100م رهن 4.2م اجاره
golshan09128695386

31/01/1394جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما 221- 2خوابه -سن بنا 10سال

100م رهن 2.5م اجاره
golshan09128695386

20/06/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه نهم-سيستم نقشه 9طبقه-نما سنگ- 9خوابه -سن بنا 15سال

50م رهن 5.5م اجاره
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات