آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش به سعادت آباد و شهرک غرب خوش آمدید

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه - نوساز

250م رهن
golshan09128695386

26/10/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 8طبقه- 1خوابه - نوساز

200م رهن
golshan09128695386

08/09/1397جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه پنجم- 3خوابه - نوساز

4.25ميليارد
golshan09128695386

29/07/1397جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4

طبقه چهار-نما سنگجنوبی-سن بنا 9سال

90م رهن
golshan09128695386

01/05/1397جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

مالی-قیمت متر مربع 45.8ميليون

60ميليارد
golshan09128695386

24/10/1396جزئیات

آپارتمان تهران منطقه ۲

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

golshan09128695386

23/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت اب...

طبقه سوم- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز

1ميليارد
golshan09128695386

15/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 21ميليون

4.305ميليارد
golshan09128695386

11/05/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

طبقه دوم-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

470ميليون
golshan09128695386

14/02/1396جزئیات

آپارتمان تهران شهرک غرب...

سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 8.55556ميليون

770ميليون
golshan09128695386

16/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران سردار جن...

طبقه همکف-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

golshan09128695386

25/10/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز

golshan09128695386

10/08/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت اب...

طبقه ششم-نما 221- 4خوابه -سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 11ميليون

2.25ميليارد
golshan09128695386

05/06/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.85ميليارد
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران سعادت آب...

طبقه اول-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه - نوساز

180م رهن
golshan09128695386

06/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 7

طبقه چهار-سيستم نقشه 4طبقه-نما 221- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 9سال

golshan09128695386

24/04/1395جزئیات